Hur vet jag att elektrikern är certifierad?

Den 1 juli 2017 infördes den nya elsäkerhetslagen. I den finns det bland annat tydliga regler för vilka elinstallationer man får göra själv utan behörighet. Man får byta proppar och glödlampor samt byta ut armaturer, strömbytare och vägguttag. Allt annat måste göras av en behörig elinstallatör. Att bryta mot de här reglerna är både brottsligt och farligt, och som beställare har du ett ansvar att kontrollera att den du anlitar är certifierad.

Vad innebär certifierad?

Hur vet jag att elektrikern är certifierad? Och vad innebär det? Ett certifikat får den som har genomgått en teoretisk och en praktisk utbildning till elektriker. Det krävs en el-teleutbildning från gymnasium eller yrkeshögskola, samt minst 1600 timmars praktik hos en branschansluten elinstallationsfirma. Att inneha ett certifikat är inte samma sak som att vara auktoriserad för elinstallationer. Vi ska se hur det hela hänger ihop.

Vilket ansvar har jag som beställare?

För att bli elinstallatör måste man ansöka om auktorisation hos Elsäkerhetsverket. Sedan måste man arbeta i ett elinstallationsföretag som har ett egenkontrollprogram som styr vem som får göra vilka installationer. Det här skiljer sig från den tidigare elsäkerhetslagen, där elinstallatören hade ett personligt ansvar för andras arbeten genom överinseende. Som elektriker behöver man alltså inte vara auktoriserad för att få arbeta med elinstallationer, det räcker att vara certifierad, samt att man tillhör ett auktoriserat företag med egenkontrollprogram. Men hur vet jag att elektrikern är certifierad? Han eller hon har en legitimation, och är kopplad till ett godkänt företag.

Om du har tänkt beställa elinstallationstjänster har du ett ansvar att kontrollera om företaget du planerar att anlita faktiskt är auktoriserat. Det kan du göra genom att se efter om de finns med i Elsäkerhetsverkets register, en e-tjänst där alla auktoriserade elföretag finns med. Du bör också kontrollera om de är registrerade för just den typen av arbete som du vill att de ska genomföra. Den informationen finner du också i Elsäkerhetsverkets e-tjänst “Kolla elföretaget”.

Säkerhet och ansvar

Den viktiga frågan är alltså inte hur vet jag att elektrikern är certifierad? Utan hur vet jag att elektrikern tillhör ett elinstallationsföretag med egenkontrollprogram? Om du arbetar med en huvudentreprenör som i sin tur anlitar ett elinstallationsföretag, kan du be huvudentreprenören om namnet på företaget som ska göra arbetet så att du kan se om de finns i registret. Finns företaget inte med i registret bör du vända dig direkt till dem och fråga varför, och om svaret inte är tillfredsställande bör du överväga att anmäla det till Elsäkerhetsverket.

Hur vet jag att elektrikern är certifierad?