Vad får man själv göra för renoveringar med elektronik i sin villa?

När det är dags att fixa i huset är det många som inte vet vad som gäller med elen. Så, vad får man själv göra för renoveringar med elektronik i sin villa? För att få pålitliga svar vänder vi oss till Elsäkerhetsverket, som ansvarar för att elektronik installeras och används på ett tryggt sätt i Sverige.

Du får lov att göra mindre elarbeten

Utöver självklarheter som att byta proppar och glödlampor, så får du även göra mindre elarbeten. Det inkluderar att montera skarvsladdar och byta fasta strömbrytare eller vägguttag om de är högst 16 ampere. I torra och icke brandfarliga utrymmen får du också byta ljusarmaturer, det vill säga att t.ex. installera en ny kökslampa.

Säkerheten framför allt

När du gör mindre jobb, kom då ihåg att stänga av elen till det du ska jobba med. Använd helst säkringarna och kontrollera med elmätare att strömmen är avslagen. Men handlar det om mer omfattande elarbeten måste du kontakta elektriker. Detta inkluderar fasta installationer som t.ex. golvvärme eller värmekabel, byte av ojordat till jordat vägguttag, och förläggning av kabel i mark.

Vad får man själv göra för renoveringar med elektronik i sin villa?

Ansvaret är ditt

Om du är det minsta osäker på om du har kunskapen som krävs för en elinstallation ska du låta bli. Det är ditt ansvar som husägare att elen i din villa är korrekt installerad. Ett elfel kan leda till livsfarliga och kostsamma skador, så det är ofta bättre att ta det säkra före det osäkra och kontakta en certifierad elektriker.